Biên phiên dịch tiếng Nhật khối sản xuất

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$600 - US$800 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Translation / Interpretation
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-2002-436516

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài đang mở rộng sản xuất, cần tuyển vị trí Biên phiên dịch tiếng Nhật cho khối sản xuất:

  • Làm việc tại nhà máy ở KCN Thăng Long 2, Hưng Yên (có xe đưa đón từ Hải Dương, Hà Nội)
  • Báo cáo trực tiếp tới Trưởng phòng sản xuất và Giám đốc nhà máy
  • Biên phiên dịch cho Phòng sản xuất: họp, tài liệu, trao đổi...
  • Hỗ trợ biên phiên dịch cho các phòng ban QC, Kỹ thuật...
    (trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn)