linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Sales

Found jobs
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Negotiable
  • Posted 21 days ago

  MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Đây là vị trí điều hành nhằm thay mặt Hội Đồng Quản Trị trong việc: Quản lý toàn bộ hoạt động của Khối kinh doanh đạt hiệu quả và tạo ra lợi nhuận Thiết lập các chính sách, kế hoạch cho việc thực hiện việc điều hành và quản lý Khối kinh doanh hiệu quả Xây dựng, mở rộng và phát triển hệ thống cửa hàng, đội ngũ nhân viên kinh do...

  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Negotiable
  • Posted 26 days ago

  WHAT WE CAN OFFER Commission JOB DESCRIPTION Sales Management & IR Relationships - Must be able to drive Independent Retailer partnership and sales. - Develop and manage action plans that will address target deficits. - Able to understand assigned market/territories, competitor landscape and provide insight on best strategy for the Affiliate - P...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's