linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in QC / QA

Found 1 job
    • Hanoi, Vietnam
    • VND10000000.00 - VND12000000.00 per month
    • Posted 6 days ago

    - Điều tra phân tích sản phẩm, linh kiện bất thường phát sinh trong sản xuất - Phân tích mạch điện tử, linh kiện của sản phẩm lỗi - Lập báo cáo đối ứng cho khách hàng, nội bộ công ty - Điều tra phân tích sản phẩm trả về từ khách hàng - Phản hồi tới line sản xuất về lõi, theo dõi thúc đẩy việc điều tra nguyên nhân đối sách - Trả lời khách hàng và...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's