linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in QC / QA

Found jobs
    • Hanoi, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 25 days ago

    Mô tả công việc: Điều tra, phân tích sản phẩm, linh kiện bất thường phát sinh trong quá trình sản xuất Điều tra phân tích sản phẩm trả về từ khách hàng Phản hồi tới line sản xuất về lỗi, theo dõi thúc đẩy việc điều tra nguyên nhân đối sách Trả lời khách hàng và theo dõi, đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng Các công việc khác liên quan đến nghiệp v...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's