linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Life Sciences, Healthcare, Medical Devices & Pharmaceutical

Found 1 job
    • Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 25 days ago

    TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Địa điểm: An Phú, Quận 2, HCM Mức lương: Thỏa thuận Giờ làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7 Báo cáo: Tổng Giám đốc Nhiệm vụ chính: 1. MẢNG TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO: 1.1. Tổ chức, quản lý, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng của công ty. Phối hợp các phòng ban/bộ phận trong việc thực hiện các yêu cầu/kế ...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's