linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Internal Audit / Audit

Found 1 job
    • Hanoi, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 30 days ago

    - Nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro liên quan đến Công nghệ thông tin trong các hoạt động - Tham gia tìm hiểu, đánh giá các yêu cầu tuân thủ liên quan đến CNTT từ các văn bản pháp quy của các cơ quan hữu quan và các chính sách đối với các hoạt động có liên quan đến CNTT - Tham gia xây dựng/cập nhật/điều chỉnh Chính sách, Quy định, Qui trìn...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's