linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Human Resources, General Affairs & Administration

Found 2 jobs
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Negotiable
  • Posted 6 days ago

  Các công việc chính Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty. Xây dựng và quản lý quy trình tuyển dụng, giám sát tuyển chọn ứng viên. Đánh giá nhu cầu đào tạo để triển khai và giám sát các chương trình đào tạo. Hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh thông qua việc tham...

  • Hanoi, Vietnam
  • Negotiable
  • Posted 28 days ago

  Khách hàng của Navigos Search là công ty Thương Mại Điện Tử đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Print-on-demand, là công ty đầu tiên đạt 1 TRIỆU sales thị trường Platform và luôn đi đầu thị trường về xu hướng thiết kế. Để phát triển đội ngũ nhân sự, tạo môi trường làm việc minh bạch, nhiều cơ hội phát triển và thúc đẩy mỗi cá nhân phát huy khả nă...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's