linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Human Resources, General Affairs & Administration

Found jobs
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Negotiable
  • Posted 17 days ago

  JOB DESCRIPTION Maintain effective business partnership to support the local Management team Manage the full spectrum of HR function including recruitment, manpower planning, budgeting, compensation and benefits administration, employee welfare and employee development Establish local HR policies and practices consistently across all entities an...

  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Negotiable
  • Posted 18 days ago

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Địa điểm: An Phú, Quận 2, HCM Mức lương: Thỏa thuận Giờ làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7 Báo cáo: Tổng Giám đốc Nhiệm vụ chính: 1. MẢNG TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO: 1.1. Tổ chức, quản lý, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng của công ty. Phối hợp các phòng ban/bộ phận trong việc thực hiện các yêu cầu/kế ...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's