linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Education

Found jobs
    • Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 22 days ago

    - Quản lý tình hình kinh doanh của cơ sở: Theo dõi và có phương án thúc đẩy kết quả kinh doanh của bộ phận Tuyển sinh dựa trên các chỉ số KPI; Xây dựng và dự báo kế hoạch phát triển cho cơ sở theo định kỳ; Chiêu sinh mở lớp theo định hướng chung, đảm bảo tính hiệu quả về mặt doanh thu và chi phí; Chủ động đề xuất và phối hợp với Phòng Marketing ...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's