linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Direct/Indirect Purchasing, Procurement

Found jobs
    • Vĩnh Phúc, Vietnam
    • VND12000000.00 - VND15000000.00 per month
    • Posted 16 days ago

    Nhập và xuất kho: - Nhận vật tư, thiết bị, hàng hóa, NVL và làm các thủ tục nhập hàng đảm bảo đúng theo qui trình. - Làm các thủ tục xuất hàng theo yêu cầu đảm bảo đúng thời gian, số lượng, chất lượng. - Sử dụng hệ thống SAP, Barcode. Quản lý tồn kho: - Theo dõi nhập/xuất, tồn kho, ghi chép sổ sách và chứng từ, số liệu. - Giám sát và phát hiện k...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's