linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Audit

Found 1 job
    • Hanoi, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 25 days ago

    Định hướng/hoạch định hoạt động kinh doanh, phương án kinh doanh Tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động kinh doanh Kiểm soát và đảm bảo hiệu quả kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tồn kho,..) Định hướng và xây dựng phương án kinh doanh cho các dự án kinh doanh mới Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và điều chỉnh phù hợp

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's