Warehouse Supervisor - Pharma

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Life Sciences, Healthcare, Medical Devices & Pharmaceutical
Sub Specialization: Warehouse Management
Contact: HR
Reference: JO-2008-446033

Trách nhiệm chính:

1) QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHO

 • Điều phối các hoạt động xuất - nhập kho tại trung tâm phân phối kho Long Hậu để đảm bảo chính xác, an toàn.
 • Đảm bảo các đơn hàng giao đúng thời hạn
 • Bảo quản, sắp xếp ng á một cách khoa học theo chuẩn GSP và bảng hướng dẫn tiêu chuẩn ng hóa đặc biệt; Đảm bảo việc quản lý tốt nhất ng á, không bị thất thoát, hư hỏng và tối đa hoá việc sử dụng thể tích kho.
 • Quản lý, kiểm tra, bảo quản trang thiết bị tại kho
 • Điều phối việc vận nh các TTB, ạt động trong kho để sắp xếp, luân chuyển ng á an toàn, nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và đúng nơi quy định
 • Quản lý, kiểm tra, giám sát các ạt động tại kho, việc tuân thủ của nhân viên kho về  quy, qui định phòng cháy chữa cháy, vệ sinh - an toàn lao động, 5S và tác phong công nghiệp.
 • Lập kế hoạch nhận hàng và theo dõi việc nhận hàng các hãng đảm bảo trong vòng 3 ngày phải nhập lên hệ thống.

2) QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

 •  Tham gia xây dựng mục tiêu và lập kế ạch nhân sự/ ạt động của BP để phát triển Phòng theo chỉ tiêu đề ra.
 • Kiểm tra, giám sát & đôn đốc nhân viên thực hiện tốt công việc.
 • Tham gia tuyển dụng, thuyên chuyển, thay thế, đánh giá tnh tích, đánh giá năng lực, động viên tinh thần làm việc, xử lý kỷ luật nhân viên.


Yêu cầu:

 1. Tốt nghiệp đại học dược
 2. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương
 3. Trung thực, cẩn thận, kỹ lưỡng, siêng năng và có tinh thần trách nhiệm cao.
 4. Ưu tiên có chứng chỉ về tổ chức quản lý kho