[VSIP 1] Production Leader | Pharmaceutical Company

Location: Binh Duong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND18000000.00 - VND20000000.00 per month
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology (CMC)
Sub Specialization:
Contact: Nhu Nguyen Thi Thuy
Reference: JO-2004-438835

 • Quản lý và kiểm soát từng công đoạn do mình phụ trách
 • Đào tạo nhân viên trong công đoạn, có thể thực hiện việc vận hành, vệ sinh và bảo trì máy.
 • Chịu trách nhiệm quản lý công nhân/ nhân sự tại nhóm, đảm bảo: đúng công việc, đủ năng lực và hoạt động hiệu quả, đúng quy trình như vấn đề vệ sinh, sản xuất, vận hành máy móc chính xác.
 • Thực hiện công đoạn sản xuất được giao theo đúng hồ sơ lô sản xuất.
 • Nhận, kiểm tra đầy đủ số lượng, chất lượng nguyên phụ liệu trước khi sản xuất, đảm bảo đủ số lượng, có nhãn dán phù hợp, đạt tiêu chuẩn và quy định.
 • Chịu trách nhiệm giao nhận đầy đủ kịp thời sản phẩm của công đoạn làm ra, báo cáo chính xác số lượng, hiệu suất.
 • Thực hiện cẩn thận các biểu mẫu, hồ sơ lô theo quy định.
 • Ghi nhận đầy đủ nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, dọn quang dây chuyền trước khi sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất.
 • Theo dõi, thực hiện quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, phòng sản xuất và ghi nhận hồ sơ của quá trình vệ sinh.
 • Quản lý sử, dụng máy móc thiết bị được giao đúng quy trình, hoạt động đúng thao tác, báo cáo mọi vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình hoạt động của máy móc phụ trách.
 • Thực hiện việc kiểm tra trong quá trình sản xuất (IPC) theo quy định trong hồ sơ lô.
 • Soạn thảo các Quy trình thao tác chuẩn có liên quan trực tiếp đến các công việc, nhiệm vụ được giao.
 • Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp và/hoặc các nhân sự có liên quan khác
 • Các công việc khác theo quy định của GMP hoặc của Ban giám đốc