[URGENT] Chinese Interpreter

Location: Tay Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND15000000.00 - VND18000000.00 per month
Specialization: Translation / Interpretation
Sub Specialization:
Contact: Thoa Nguyen Thi Anh
Reference: JO-1903-413285

JOB DESCRIPTION

* Phiên dịch từ Tiếng Hoa sang tiếng Việt và ngược lại cho Tổng Giám Đốc và BOD trong các buổi họp, hội nghị và các khóa huấn luyện;
* Biên dịch các văn bản từ Tiếng Hoa sang tiếng Việt và ngược lại;
* Xử lý các công việc hành chánh văn phòng;
* Những công việc được giao khác

Địa điểm làm việc: Tây Ninh (có xe đưa rước từ TP.HCM, hỗ trợ xe khi đi phỏng vấn)