Urgent!! Automation Test Japanese Speaker (Upto $1500)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND1000.00 - VND1500.00 per month
Specialization: IT Assurance/Quality Assurance/Management
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1903-413111

Yêu cầu:

  • Từ 2 năm kinh nghiệm Lập trinh hoặc Automation Test với ngôn ngữ bất kỳ
  • Tiếng Nhật tốt (ít nhất trên mức N3), có thể đọc hiểu tài liệu khó bằng tiếng Nhật

    Ưu tiên:
  • Có kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java
  • Có kinh nghiệm với Test tool Selenium IDE hoặc Jenkins
  • Có kinh nghiệm với Frameworks Junit
    ...