UI/UX Designer (Digital Banking)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: IT Digital and Digital Transformation
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1811-406170

  • Nghiên cứu hành vi người dùng, xây dựng trải nghiệm người dùng trên website và mobile app của ngân hàng
  • Cập nhật xu thế thiết kế UI/UX mới nhất trên thị trường
  • Xây dựng bộ quy chuẩn thiết kế UI/UX cho từng sản phẩm
  • Xây dựng giao diện đồ họa tuân thủ bộ quy chuẩn thiết kế, đáp ứng tốt hành vi người dùng