Tuyển Gấp Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Mechanical Engineering
Sub Specialization:
Contact: Luong Thi Ngoc Luong
Reference: JO-2011-450622

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản tại KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội)

Cần tuyển vị trí Trưởng Phòng Kỹ thuật

1. Lập kế hoạch năm đầu tư máy móc thiết bị

( Phân tích tỉ suất đầu tư)

2. Lập kế hoạch cho new model (Từ sản xuất N1~N5 - sản xuất hàng loạt)

- Thiết kế công đoạn

- Lập bảng quản lý chất lượng công đoạn (Flow chat, FMEA, Điều kiện gia công)

3. Sửa đổi chuẩn hóa tài liệu từ trước tới nay như mục 2 song ngữ Việt - Nhật

4. Quản lý công việc phòng kỹ thuật (phân công và giám sát tiến độ các nhân viên phòng kỹ thuật theo kế hoạch tháng)

5. Cải tiến để nâng cao chất lượng và năng suất

6. Các công việc khác từ giám đốc sản xuất và B.O.D