Trưởng phòng sản xuất (tiếng Nhật)

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$900 - US$1300 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Production Management
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1912-432713

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% Vốn Nhật Bản, có nhà máy tại Vĩnh Phúc;
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi cần tuyển gấp vị trí Trưởng phòng sản xuất (sử dụng tiếng Nhật)

  • Quản lí toàn bộ bộ phận sản xuất của nhà máy;
  • Lên kế hoach và theo dõi kế hoạch sản xuất;
  • Đảm bảo các tiêu chí chất lượng, năng suất, tiến độ... đáp ứng kế hoạch và nhu cầu của khách hàng;
  • Giám sát, đào tạo nhân viên trong bộ phận;
  • Báo cáo trực tiếp tới Tổng giám đốc người Nhật
    (trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn)