Trưởng phòng sản xuất Tiếng Nhật (33tr~37tr)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1400 - US$1600 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402261

Một công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản tại Hải Phòng

  • Quản lý toàn bộ phòng sản xuất (thay thế cho 1 bác Nhật hiện tại sẽ về Nhật)
  • Lập kế hoạch sản xuất
  • Follow kế hoạch cho đúng tiến độ
  • Đào tạo và hướng dẫn nhân viên cấp dưới
  • Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn