Trưởng Phòng Mua Hàng Tiếng Nhật ($2000 - $3000)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Supply Chain, Procurement, Logistics & Transportation
Sub Specialization:
Contact: Tam Nguyen Thi
Reference: JO-2101-453907

  • - Nam hoặc Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên
    - Sử dụng thành thạo Tiếng Nhật (N2-N1), ưu tiên ứng viên có thể sử dụng them Tiếng Anh
    - Có 3-5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Trưởng/Phó phòng mua hàng hoặc các vị trí tương đương tại các công ty sản xuất lớn, ưu tiên tại các doanh nghiệp Điện tử FDI
    - Nhạy bén, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc, có mong muốn gắn bó lâu dài