Trưởng phòng kinh doanh - FDI

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Up to US$1000 per month
Specialization: Sales
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1806-397124

Vị trí Trưởng phòng Kinh doanh sẽ thực hiện các công việc sau

  1. Quản lý phòng Kinh doanh
  2. Phát triển khách hàng mới
  3. Duy trì theo dõi khách hàng hiện tại
  4. Làm báo giá
  5. Thương lượng với khách hàng
  6. Thực tập tại xưởng sản xuất trước khi làm Kinh doanh