Trưởng phòng HCNS

Location: Lang Son, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND25000000.00 - VND40000000.00 per month
Specialization: Payroll
Sub Specialization:
Contact: Vu Thi Phuong Anh
Reference: JO-2012-453118


Mô tả công việc

Trong công tác tổ chức:

· Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc xây dựng mô hình tổ chức của Công ty và các đơn vị trực thuộc khoa học và hiệu quả;

· Chỉ đạo xây dựng các Quy trình, quy chế, Pháp chế theo sự phân công của Tổng giám đốc, trình Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phê duyệt;

· Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng lao động theo phân công của Tổng giám đốc; Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các công việc có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo đúng chế độ chính sách của Nhà Nước và quy định của Công ty;

· Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của các phòng ban và cán bộ công nhân viên trong Công ty. giám sát, đánh giá chất lượng công việc của cán bộ công nhân viên hàng tháng, quý, năm; kiến nghị Tổng giám đốc áp dụng các biện pháp khen thưởng, kỷ luật nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người lao động;

· Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng, điều chỉnh quy chế lương,thưởng, chế độ khác liên quan đến quyền lợi người lao động. Đại diện công ty đàm phàn với người lao động các chế độ liên quan đến lương, thưởng, chế độ khác.

 • Trực tiếp Tính lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm, phúc lợi khác hàng tháng, quý, năm, và chịu trách nhiệm về tính chính xác trước Tổng giám đốc và HĐQT.

  · Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền và báo cáo công việc để Ban Tổng giám đốc giải quyết.

  Trong công tác hành chính, tổng hợp

  · Chịu trách nhiệm thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Công ty.

  · Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác hội họp, tiếp khách;

  · Chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, thăm hỏi trong các dịp lễ tết, hiếu, hỉ, đảm bảo thực hiện chế độ trong các ngày này theo quy định của pháp luật và Công ty;

  · Điều động phương tiện vận chuyển, đi lại phục vụ theo yêu cầu công tác theo quy định.

  · Đào tạo, Quản lý và phân công nhiệm vụ cho các nhân sự trong phòng.

  Yêu cầu:
 • Trình độ đại học các chuyên ngành liên quan, ưu tiên các ứng viên có chuyên ngành luật.
 • Có 8-10 năm kinh nghiệm làm ở vị trí quản lý, và ít nhất 5 năm vị trí trưởng phòng TC-HC hoặc chức vụ tương đương.
 • Tính cách hòa đồng, cởi mở. Phong cách làm việc chuyên nghiệp.

  Chế độ:
 • Lương theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ trong năm theo chức vụ quản lý, được bố trí chỗ ở tại công ty hoặc tại thành phố Lạng Sơn.
 • Du lịch theo chế độ công ty cho chức vụ cấp quản lý
 • Thưởng lương tháng 13 theo chức vụ cấp quản lý (khoảng 2 tháng lương trở lên).