Trưởng phòng bảo trì bảo dưỡng (tiếng Nhật)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1100 - US$1800 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-2002-436323

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản tại KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội)
Cần tuyển vị trí Trưởng phòng bảo trì bảo dưỡng

Vị trí này sẽ báo cáo trực tiếp giám đốc nhà máy và làm việc tại nhà máy của công ty tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội; sử dụng tiếng Nhật thường xuyên trong công việc

  • Quản lí nhóm bảo trì bảo dưỡng
  • Chịu trách nhiệm bảo trì bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất của công ty
  • Đưa ra phương án bảo trì bảo dưỡng định kì để giảm tỉ lệ sửa máy móc sản xuất
  • Báo cáo định kì bằng tiếng Nhật tới ban giám đốc và tập đoàn

    (Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn)