Trưởng phó nhóm Thiết kế cơ khí CAD 2D, 3D - Tiếng Nhật N2, N3

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND14000000 - VND22000000 per month + ~ 2 months bonus
Specialization: Mechanical Engineer
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1809-402596

BẠN SẼ LÀM GÌ


Quản lý nhóm để tạo lập các dữ liệu 2D, 3D cho các đơn hàng thiết kế từ Nhật.
Giữ vai trò là kỹ sư cầu nối với kỹ sư bên Nhật để trao đổi các vấn đề liên quan đến tình hình công việc,
yêu cầu và chất lượng nghiệp vụ, chịu trách nhiệm quản lí các vấn đề về thời gian giao hàng và chất lượng đầu ra.