TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ - HRM

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization: HR Director, HR Manager, HR Planning and Policy
Contact: Thuy Phan Thi Thanh
Reference: JO-2009-447777

Các công việc chính

 

 • Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty.
 • Xây dựng và quản lý quy trình tuyển dụng, giám sát tuyển chọn ứng viên.
 • Đánh giá nhu cầu đào tạo để triển khai và giám sát các chương trình đào tạo.
 • Hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh thông qua việc tham gia phát triển và giữ chân lao động.
 • Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá, thưởng phạt cho nhân viên.
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch lương thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho nhân viên.
 • Quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực.


Yêu cầu công việc

 

 

 • Có kinh nghiệm lớn hơn 5 năm làm vị trí trưởng phòng Nhân sự hoặc tương đương tại các nhà máy sản xuất.
 • Kinh nghiệm xây dựng các chính sách nhân sự và chiến lược nhân sự.
 • Kinh nghiệm xây dựng nhân sự cho nhà máy.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá.
 • Kiến thức am hiểu chuyên sâu về luật lao động và các kinh nghiệm thực tế áp dụng cho quản trị nhân sự tốt.