Trưởng nhóm QA QC (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$600 - US$700 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1909-425218

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài tại Hà Nam, cần tuyển vị trí QC Leader.
Vị trí QC Leader làm việc tại nhà máy của công ty tại Hà Nam và báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng QA QC

- Hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng sản phẩm
- Đưa ra phương án, đối sách khi sản phẩm lỗi
- Quản lí, hướng dẫn nhân viên, công nhân dưới quyền
(chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)

Đãi ngộ:

- Chế độ công ty tăng lương hàng năm tốt
- Du lịch công ty hàng năm
- Công tác nước ngoài
- Văn hóa công ty cởi mở, bình đẳng