Trưởng bộ phận quản lý kế hoạch sản xuất (~$1200)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND1000 - VND1200 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402234

・Nhận đơn đặt hàng, kiểm tra hàng tồn kho, khả năng sản xuất, nguồn lực (nhân sự, máy móc, nguyên liệu ...) của nhà máy để đáp ứng đơn đặt hàng

・Kế hoạch bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất
・Lập kế hoạch sản xuất
・Có kiến thức về phần mềm quản lý sản xuất
・Theo dõi kế hoạch sản xuất, tiến độ giao hàng cho khách hàng
・Báo cáo tình hình sản xuất