Trưởng bộ phận logistics (mua hàng & XNK) tiếng Nhật

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Import / Export
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1810-404988

- Quản lý và điều hành bộ phận mua hàng và xuất nhập khẩu
- Lên kế hoạch về các hoạt động đổi mới
- Chuẩn bị báo cáo cho Cục thống kê và cục Hải quan
- Theo sát quy trình thanh toán với các cơ quan liên quan, forwarder, và công ty vận tải
- Phối hợp với các phòng ban nội bộ để chuẩn bị và sắp xếp các chuyến hàng
- Các công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn