Trợ lý văn phòng

Location: Ho Chi Minh City
Job Type: Permanent
Salary VND10000000 - VND15000000 per month
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1804-392546
  1. Quản lý phòng xuất nhập khẩu
  • Giám sát các nghiệp vụ xuất nhập khẩu trong ngành may mặc
  • Chỉ đạo nhân viên XNK giải quyết vấn đề
  • Tham gia vào các quá trình quyết toán, công ty vận tải, logistics, forwarder, hải quan
  1. Quản lý phòng mua hàng

Gíam sát đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng Hướng dẫn và quản lý các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng

  1. Quản lý tổng vụ

Quản lý Các công ty, nhà thầu thuê ngoài như:

Bảo vệ, tạp vụ, xây dựng, công ty gia công sản phẩm