Trợ lý tổng giám đốc (Tiếng Trung)

Location: Hai Duong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: HR Generalist
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-2002-436303

Khách hàng của chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài mới thành lập tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện tử.

 1. Nội dung công việc
 • Hỗ trợ xác định mục tiêu, thiết lập và thực hiện kế hoạch cho các phòng ban
 • Làm việc với Giám đốc để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ
 • Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu
 • Theo sát các kế hoạch sự kiện và đại diện cho công ty khi cần thiết
 • Lập báo cáo và gửi cho Giám đốc hoặc các quản lý phòng ban khác
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc

2. Yêu cầu kinh nghiệm

 • Có kinh nghiệm văn thư, kế hoạch, trợ lý, thư ký
 • Tiếng trung thành thạo
 • Sử dụng máy tính thành thạo