Transportation Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Supply Chain, Procurement, Logistics & Transportation
Sub Specialization: Logistics
Contact: Thi Ho Van
Reference: JO-1903-413989

Xây dựng chiến lược, kế họach vận hành

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển vận hành tại khu vực quản lý để đảm bảo mục tiêu vận hành.
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ cam kết để đảm bảo vận hành xuyên suốt.
 • Phân tích và tối ưu hóa các tuyến vận hành hiện tại.


Kết quả mong đợi
Xây dựng kế hoạch chiến lược phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
100% các tuyến xe tải đường bộ phải được bộ phận 3Pls thông qua và đồng thuận.
100% các tuyến tải đúng thời gian dự kiến trả hàng đến 97%.

Kiểm soát lấy/giao hàng

 • Xây dựng và bổ xung các quy trình, hướng dẫn việc lấy/giao hàng hóa.
 • Xây dựng và bổ xung bộ quy chuẩn đóng gói hàng hóa vận chuyển đường bộ.
 • Thu hồi chứng từ, cước vận chuyển và COD

Kết quả mong đợi

 • Tỷ lệ lấy/giao đúng giờ đạt tối thiểu 96%.
 • Nắm rõ 100% nguyên nhân dẫn đến các đơn hàng hư hỏng trong quá trình giao/lấy. Tỷ lệ hàng hóa hư hỏng do giao/lấy tối đa 0.002%.
 • 100% số tiền đã thu của đơn hàng giao/lấy thành công ngày N phải nộp về công ty đúng quy định vào ngày N+1.
 • Thu hồi chứng từ và gửi về kho lấy hàng đúng cam kết 98%.
 • Cụ thể: tính từ ngày giao thành công.
  • Đơn hàng giao nội tỉnh: 03 ngày.
  • Đơn hàng giao nội vùng: 07 ngày.
  • Đơn hàng giao liên vùng: 10 ngày.

Quản lý vận hành

 • Quản lý đội ngũ vận hành bao gồm First mile & Last mile, đảm bảo mọi hoạt động vận hành trong khu vực được diễn ra xuyên suốt, phục vụ khách hàng theo đúng cam kết.
 • Điều phối hoạt động vận hành trong khu vực gồm tất cả giai đoạn nhận hàng, phân hàng, giao hàng theo đúng lead time quy định.
 • Phối hợp với các bộ phận vận tải (Truck, Air) để luân chuyển hàng hóa trong khu vực theo đúng leadtime quy định.
 • Giám sát chất lượng dịch vụ vận tải của các nhà cung cấp.

Kết quả mong đợi

 • 100% các thông số về chất lượng dịch vụ vận tải như: thời gian giao nhận hàng, chất lượng hàng hóa khi giao nhận, giao tiếp của tài xế với khách hàng …. của các nhà cung cấp được cung cấp kịp thời cho bộ phận 3Pls.
 • Phối hợp với 3Pls đánh giá 100% các nhà cung cấp về chất lượng dịch vụ.

Quản lý & tối ưu chi phí hoạt động
Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng hiệu quả chi phí, bao gồm chi phí hoạt động vận hành và chi phí nhân công, đảm bảo mục tiêu cost/Revenue.
Theo dõi & điều chỉnh các kế hoạch, bao gồm hoạt động & chi phí vận hành hàng tháng, số lượng nhân sự & chi phí nhân công hàng tháng để cân đối doanh thu (Revenue) và chi phí (cost) hàng tháng, đảm bảo mục tiêu P&L.
Kết quả mong đợi
Xây dựng cơ cấu hoạt động hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực tối thiểu -10% so với kế hoạch được giao.
Xây dựng & phát triển đội ngũ
Triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực) hàng tháng, hàng quí đội ngũ vận hành, đảm bảo đội ngũ đủ số lượng & chất lượng để đạt mục tiêu vận hành.
Kết hợp với phòng Nhân sự để triển khai các hoạt động đào tạo đội ngũ đặc thù cho khu vực, nâng cao năng lực chuyên môn tay nghề của nhân viên.
Kết quả mong đợi

 • Xây dựng đội ngũ 100% theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • 100% nhân viên mới được đào tạo, hướng dẫn về các quy trình, quy định hiện hành, công việc.
 • 100% nhân viên cũ được đào tạo về các quy trình quy định hiện hành, bồi dưỡng kỹ năng định kỳ 03 tháng/lần.
 • Đào tạo, huấn luyện đảm bảo 100% nhân viên hiểu và thực hiện tối thiểu 95% các quy trình, quy định hiện hành.
 • Xây dựng và cập nhật mô tả công việc khi có thay đổi theo từng thời điểm vận hành đúng 100%.