Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Consumer Goods & Retail, Advertising
Sub Specialization: Trade Marketing
Contact: Dai Trang
Reference: JO-1811-406477
 • Tương tác với các phòng ban nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Sales trong việc kinh doanh bán hàng
 • Hỗ trợ RSD trong việc triển khai, tư vấn các chương trình cho hệ thống SalesHoạch định, theo dõi và cảnh báo các chi phí liên quan đến ngân sách hỗ trợ/chiết khấu/khuyến mãi
 • Tổ chức các hội nghị cho Sales, hội nghị cho Đại Lý.
 • Đề xuất chính sách bán hàng của công ty. Sau khi chính sách được BOM duyệt triển khai cho hệ thống Sales
 • Thu thập & tổng hợp các thông tin thị trường (giá, hoạt động của đối thủ).
 • Quản lý và theo dõi các ngân sách bao gồm trong và ngoài AP.
 • Hỗ trợ hoàn tất & thanh toán các CT cho Đại Lý và HCN.
 • Đề xuất các giá sản phẩm nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cũng như đảm bảo lợi nhuận cho công ty.
 • Đề xuất các Chương Trình ngoài AP đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
 • Hợp tác với phòng Marketing trong việc triển khai các chương trình cho HCN. Nhằm đảm bảo việc triển khai tối ưu nhất cho việc kinh doanh.
 • Tương tác với phòng Pháp Chế, CDF, Kế Toán và Thuế đảm bảo việc triền khai CT tuân thủ pháp luật và tốt nhất cho Công Ty.

  Yêu cầu công việc​
 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương được ưu tiên.
 • Yêu cầu khác: Sẵn sàng đi công tác xa và làm việc ngoài giờ.
 • Có kỹ năng quản lý rộng đạt được trong lĩnh vực sản xuất, bán hàng, marketing và phân phối.
 • Kỹ năng excel, đa nhiệm, quản lý thời gian tốt
 • Có kĩ năng giám sát và quản lý đội nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giải quyết những tình huống khó khăn và phức tạp
  Mô tả công việc
 • Tương tác với các phòng ban nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Sales trong việc kinh doanh bán hàng
 • Hỗ trợ RSD trong việc triển khai, tư vấn các chương trình cho hệ thống SalesHoạch định, theo dõi và cảnh báo các chi phí liên quan đến ngân sách hỗ trợ/chiết khấu/khuyến mãi
 • Tổ chức các hội nghị cho Sales, hội nghị cho Đại Lý.
 • Đề xuất chính sách bán hàng của công ty. Sau khi chính sách được BOM duyệt triển khai cho hệ thống Sales
 • Thu thập & tổng hợp các thông tin thị trường (giá, hoạt động của đối thủ).
 • Quản lý và theo dõi các ngân sách bao gồm trong và ngoài AP.
 • Hỗ trợ hoàn tất & thanh toán các CT cho Đại Lý và HCN.
 • Đề xuất các giá sản phẩm nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cũng như đảm bảo lợi nhuận cho công ty.
 • Đề xuất các Chương Trình ngoài AP đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
 • Hợp tác với phòng Marketing trong việc triển khai các chương trình cho HCN. Nhằm đảm bảo việc triển khai tối ưu nhất cho việc kinh doanh.
 • Tương tác với phòng Pháp Chế, CDF, Kế Toán và Thuế đảm bảo việc triền khai CT tuân thủ pháp luật và tốt nhất cho Công Ty.