(Trà Vinh, Nghệ An) - Kỹ thuật viên thủy sản

Location: Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Technical / Customer Support
Sub Specialization:
Contact: Thuy Phan Thi Thanh
Reference: JO-2002-436241

Salary:    open to negotiate (thỏa thuận dựa vào kinh nghiệm và trình độ)

Responsibilities

- Collaborate with Distributor Center to run the program proposed with the company products in Aquaculture

- Phối hợp với nhà phân phối tại khu vực để chạy các chương trình với sản phẩm của công ty trong nhóm ngành thủy sản.

- Work directly at shrimp farms to follow-up the program of demo ponds including use the company products, check shrimp's health and water parameters, take pictures/video, write reports

- Làm việc trực tiếp với các trại nuôi tôm để theo dõi xuyên suốt các ao tôm được demo bao gồm việc theo dõi việc sử dụng các sản phẩm của công ty, kiểm tra sức khỏe tôm và thông số nước, chụp ảnh / video, viết báo cáo.

- Manage and carry out technology services (XpertCount equipment) to check shrimp's growth and others

- Quản lý và thực hiện các dịch vụ kiểm tra độ lớn của tôm và các dịch vụ khác (với các thiết bị XpertCount)

- Support the Distributor Center to popularize the success of demo farms to other customers including seminars, visit tours, social media

- Hỗ trợ nhà phân phối quảng bá sự thành công của các trại tôm demo tới khách hàng thông qua các hội thảo, các chuyến tham quan và các phương tiện truyền thông.

- Report to Demo Farm Manager and the Distributor Center

- Báo cáo cho Quản lý Demo Farm và nhà phân phối

Requirements

- Aquaculture Sciences background or equivalent

- Tốt nghiệp ngành khoa học Thủy sản hoặc các ngành tương đương

- Having at least 01 years working experience in aquaculture animal health industry, practical experience in shrimp farms is preferable

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kỹ thuật thủy sản, ưu tiên kỹ thuật tôm.

- Good technical background required

- Có kiến thức kỹ thuật thủy sản vững chắc

Others

Salary

 • Attractive package, with additional bonus quarterly
 • Lương hấp dẫn, thưởng hàng quý
 • Attractive package, with additional annual bonus (13-month bonus)
 • Lương tháng 13 cố định

Healthcare

 • Healthcare insurance as well as other social insurance in accordance with national regulations
 • Bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật kèm thêm gói khám sức khỏe

Environment

 • International and professional work environment
 • Môi trường đa quốc gia tại 1 trong 10 công ty thuốc thủy sản lớn nhất thế giới
 • Working in a dynamic and energetic environment
 • Môi trường làm việc năng động, tiếp xúc với nhiều chuyên gia cấp cao

Training

 • Many training opportunities
 • Cơ hội training liên tục

Client Information:

Our client is a well-known 100% foreign invested company which is one the the largest animal health company in the world.