TP Công nghệ thông tin (Làm việc tại Viêng-chăn, Lào)

Location: Laos, Laos
Job Type: Contract
Salary Negotiable
Specialization: Technology & Digital, Telecommunication
Sub Specialization:
Contact: Oanh Pham Thi Kieu
Reference: JO-1907-422416

Navigos Search đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho khách hàng của Navigos Search là một công ty bảo hiểm liên doanh giữa Việt Nam và Lào, thuộc top 3 công ty bảo hiểm có doanh thu tốt nhất tại Lào;

Vị trí này được kì vọng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng đội ngũ thực hiện các dự án liên quan đến chuyển đổi công nghệ số: số hóa các quy trình nội bộ gia tăng mức độ tự động hóa, hạn chế sử dụng giấy in và các nghiệp vụ thủ công; phát triển ứng dụng mua hàng trực tiếp trên website, phát triển ứng dụng trên nền tảng điện thoại.
Vị trí này sẽ báo cáo trực tiếp cho CEO, được trao quyền để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược nhằm đưa công ty trở thành doanh nghiệp tiên phong về ứng dụng công nghệ số trong ngành bảo hiểm tại Lào.


Mức lương: hấp dẫn, công ty hỗ trợ nhà ở, chi phí đi lại giữa Việt Nam - Lào và ngược lại.

Địa điểm làm việc tại Viêng-Chăn, Lào.

Ứng viên quan tâm, vui lòng ứng tuyển bằng cách click vào nút apply trực tiếp. Navigos Search cam kết bảo mật mọi thông tin về hồ sơ ứng tuyển của ứng viên.