Technical Sales Engineer (Water Treatment)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Chemical Engineer
Sub Specialization: Sales Engineer
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1901-409546

Miêu tả công việc:

  • Tìm kiếm khách hàng mới
  • Hỗ trợ các thành viên của nhóm kiểm tra mẫu nước, lắp đặt các thiệt bị liên quan và cung cấp các dịch vụ khác tới khách hàng
  • Hoàn thành mục tiêu và kế hoạch được giao bởi Manager

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành hóa học hoặc môi trường
  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
  • Có kiến thức về xử lý nước cho nồi hơi, tháp giải nhiệt và condenser
  • Ưu tiên kỹ sư bán hàng xử lý nước cho nội hơi, tháp giải nhiệt và condensor
  • Có kiến thức về xử lý nước công nghiệp
  • Tiếng anh giao tiếp cơ bản
  • Sẵn sàng làm thêm giờ và đi công tác khi cần