Tax Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Taxation
Sub Specialization:
Contact: Ms Việt Duyên
Reference: JO-1802-389060

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

_ Lập báo cáo Tài Chính, Báo Cáo Thuế: tháng/quý/năm cho Cơ Quan Thuế & Ngân Hàng 
_ Supervisor kho chứng từ kế toán. 
_ Quản lý/theo dõi/in hóa đơn GTGT, PXKKVCNB bán ra : văn phòng Chính & các Tỉnh Thành 
_ Cập nhật các Văn bản, Thông tư, Nghị định có liên quan hoạt động kinh doanh Công Ty. 
_ Phụ trách các sắc thuế: Môn Bài, GTGT,TNCN, TNDN, … Nhập Khẩu & nhà thầu của các Chi Nhánh và VP chính cho tất cả loại hình kinh doanh của Công Ty 
_ Đối chiếu, cung cấp số liệu , phục vụ các yêu cầu từ các cơ quan quản lý Nhà Nước: Thuế, Quản Lý Thị Trường, Hải Quan, Ngân hàng..v..v.. 
_ Phụ trách một số khoản chi phí : TSCĐ, CCDC, trả trước, định kỳ, … 
_ Một số công việc Quản lý được phân công cụ thể khác 

_ Chịu trách nhiệm kết nối và tương tác với cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố (Thuế, Thống Kê, Thanh Tra, Quản Lý Thị Trường, Hải Quan…) 
_ Phối hợp nhóm tài chính giải trình, thuyết phục Ngân Hàng, Cơ Quan Thuế cho các hoạt động tài chính, số liệu Kế Toán. 
_ Phụ trách một phần pháp chế cho công ty về tư vấn Luật của Công Ty:Luật Thuế, Luật Doanh Nghiệp, hình thức Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Quốc Tế...các Phương Pháp,Chuẩn Mực Kế Toán

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

_ Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan: Kế toán- Kiểm toán, Tài chính
_ Tuổi trên 30
_ Thành thạo Ms.Office
_ Đã từng sử dụng các phần mềm: SAP, SUN, ERP
_ Kinh nghiệm từ 3-5 năm 
_ Có kỹ năng lãnh đạo, thuyết phục