Syrup Technician Team Leader

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND25000000.00 - VND30000000.00 per month + 13th month salary
Specialization: Process Engineering
Sub Specialization:
Contact: Loan Trinh Thi Thu
Reference: JO-1903-414212

  • Chịu trách nhiệm pha chế syrup và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn của công ty.
  • Chuẩn bị và xử lý nguyên liệu thô và thành phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng.
  • Xem xét tiến độ sản xuất hàng tồn kho và đặt hàng nguyên liệu.
  • Xoay vòng hàng tồn kho theo yêu cầu.
  • Duy trì khu vực làm việc có trật tự và sạch sẽ tuân thủ các yêu cầu về an toàn và vệ sinh của công ty.
  • Duy trì, lưu trữ và thải bỏ hóa chất xử lý nước.
  • Duy trì hỗn hợp / mẻ syrup liên tục theo tiêu chuẩn chất lượng.