Software Developer (Banking Industry)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Programmer
Sub Specialization:
W1siziisijiwmtgvmduvmjgvmdmvmtevmdgvmtiwl05ndxllbi1uagfuac1idw9uz19yzxnpemvklw1pbi5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisije4mhgymdajil1d
Contact: Nguyen Thanh Huong
Reference: JO-1807-397884
see 's jobs

Mô tả công việc:

  • Tham gia phát triển sản phẩm dịch vụ mới trên IBM BPM, IBM FileNet
  • Lập trình các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java, Java Script tích hợp các interface của IBM BPM, IBM FileNet bao gồm các dịch vụ nền và các ứng dụng triển khai trên WebSphere Application Server