Senior QA Executive

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$900 per month
Specialization: Quality Control/Quality Assurance
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1806-396528

Với vị trí là QA, nhiệm vụ của bạn là thiết lập, áp dụng tiêu chuẩn ISO:

  • Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến ISO liên quan đến từng sản phẩm.
  • Tham gia cuộc họp khách hàng với đội ngũ sales (khoảng một lần một tuần)
  • Hỗ trợ bán hàng (sales) khi có một số vấn đề với các sản phẩm.
    -> Chủ yếu hỗ trợ cho HQ Nhật Bản nhưng đôi khi cần phải trực tiếp đến thăm khách hàng ở khu vực phía Bắc của Việt Nam (xa nhất: Hải Phòng).
  • Kiểm tra quá trình sản xuất trong nhà máy (không nhiều, về cơ bản làm việc tại văn phòng).
  • Chia sẻ thông tin liên quan đến ISO cho những nhân viên khác.
  • Có thể lên làm Manager trong tương lai