Senior PHP Developer (Salary up to 2000 USD)

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$2000 per month
Specialization: Software Engineer / System Engineering
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1909-425923

Mô tả công việc:

 • Tham gia các dự án web của sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, xây dựng các ứng dụng web, dịch vụ web
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới để tối ưu các hệ thống đang có.
 • Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của Công ty, dự án
 • Tham gia quản lý nhóm, quản lý dự án.
 • Phụ trách đào tạo kỹ thuật, qui trình, cách thức làm việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.


Yêu cầu công việc:

 • Nắm vững kiến thức về OOP, MVC Architecture Model, design patterns, data structures và algorithms
 • Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server qua các giao thức TCP/IP, Websocket, WebService và JSON/XML
 • Biết tích hợp với các SDK của các bên thứ 3: Google, Facebook, Appsflyer…
 • Sử dụng thành thạo framework: Laravel, CakePHP, ZendFrameWork,...
 • Thành thạo sử dụng LINUX, Apache, Nginx
 • Sử dụng tốt NodeJS, AngularJS
 • Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới bằng cách tự học hoặc tham gia các khóa đào tạo

Yêu cầu kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 4+ năm kinh nghiệm làm việc với PHP
 • Có kiến thức cơ bản về hệ thống bảo mật
 • Có kinh nghiệm về sử dụng và triển khai các dịch vụ trên hạ tầng của các nhà cung cấp như : AWS, Google, Microsoft Azure,...