Senior .Net Developer (Product company)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Programmer
Sub Specialization: IT Digital and Digital Transformation
Contact: Trinh Huong Giang
Reference: JO-1807-397878
  • Lập trình web sử dựng ASP.NET
  • Nghiên cứu, học tập các công nghệ mới áp dụng để giải quyết bài toán thực tế cho sản phẩm chủ lực của công ty có lượng người dùng lớn
  • Xây dựng phát triển các sản phẩm, công cụ tác nghiệp chuyên biệt dành cho hệ thống
  • Xây dựng các api dữ liệu, các webservice và các dịch vụ đặc thù theo yêu cầu của các dự án
  • Làm việc với các team khác trong đội phát triển