Senior Machine Learning Software Engineer ($1600~$2000)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND1600.00 - VND2500.00 per month
Specialization: Project Manager
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1906-420857

Quản lý nhóm (từ 5 đến 10 người) thực hiện nghiên cứu & phát triển hệ thống máy tính áp dụng các công nghệ máy học (machine learning) trong nhiều lĩnh vực sản phẩm & giải pháp
- Chịu trách nhiệm về các giải pháp kỹ thuật, chỉ đạo nhóm giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong dự án.
- Chịu trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá và thực hiện các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển.
- Đào tạo & huấn luyện thành viên mới và cấp dưới về kỹ thuật machine learning.
- Lập dự toán, đề xuất kế hoạch nghiên cứu & phát triển với phía khách hàng
- Theo dõi và kiểm soát tiến độ dự án, tuân thủ quy trình của công ty.
- Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ phát triển phần mềm (định nghĩa yêu cầu, thiết kế, triển khai, thử nghiệm)