Senior Legal Staff

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Compliance
Sub Specialization:
Contact: Anh Tran Thi Quynh
Reference: JO-1710-382045

Công việc:
+ Chịu trách nhiệm về các thủ tục pháp lý cho các hoạt động của công ty: IRC, ERC, vấn đề đất đai ...
+ Đánh giá hợp đồng
+ Tiến hành các công việc compliance của doanh nghiệp
+ Tư vấn pháp lý
+ Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên
-Yêu cầu:
+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật
+ Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp
+ Ưu tiên người có chứng chỉ luật sư, những ứng viên đã làm doanh nghiệp sản xuất
+ Có kỹ năng đào tạo, thuyết trình trước đám đông
+ Cần sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc ( tất cả các kỹ năng)
+ Ưu tiên người có khả năng nói tiếng Hàn.