Sales Supervisor - North Area

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$800 per month + Allowance (phone, transport, lunch, rent fee)
Specialization: Sales Representative
Sub Specialization:
Contact: Loan Trinh Thi Thu
Reference: JO-1810-404293

Mô tả công việc:
- Quản lý nhà phân phối và nhân viên bán hàng
- Là đại diện của công ty tại NPP và bàn bạc kế hoạch kinh doanh với NPP, đảm bảo các chính sách, quy chế của công ty được áp dụng đúng đủ
- Xây dựng, phân chia tuyến bán hàng, vẽ sơ đồ tuyến bán hàng
- Lên lịch đi thị trường hàng tuần và thực hiện việc đi thị trường để giám sát, quản lý thị trường và huấn luyện nhân viên
- Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và quản lý thành tích nhân viên NPP
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công
- Thực thi tất cả các chương trình khuyến mãi và chương trình trưng bày
- Nắm bắt tình hình của các sản phẩm cùng ngành hàng và cập nhật với Giám Đốc Điều Hành NPP và Quản lý trực tiếp để có những kế hoạch kịp thời.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế…hay các ngành liên quan
- Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lí/giám sát nhà phân phối
- Có kinh nghiệm và hiểu biết về kênh GT/Horeca/quản lý chuỗi kho lạnh tại NPP
- Khả năng giao tiếp, thương thảo, thuyết phục tốt
- Khả năng làm việc nhóm tốt
- Sẵn sàng luân chuyển, đi thị trường các tỉnh trong khu vực
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển con người