Sales Staff - Nhân viên sales

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$400 - US$700 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-400717

  • Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày theo lịch làm việc
  • Thương lượng với khách hàng dưới sự hướng dẫn của Manager
  • Chuẩn bị tài liệu bán hàng (Tính toán chi phí, Báo giá, Hợp đồng,vv..) để gửi phê duyệt và/hoặc tùy chỉnh
  • Chịu trách nhiệm về tìm kiếm khách hàng Việt Nam và các nước khác mới tiềm năng theo chỉ thị của Manager
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu