Sales Representative

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Ms Ly
Reference: JO-2001-433484

JOB RESPONSIBILITIES:

  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về sản phẩm máy trợ thính.
  • Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng để đạt KPIs bán hàng được đề ra.
  • Tham gia các khóa training khi được yêu cầu.
  • Các công việc khác khi được yêu cầu.

REQUIREMENTS:

  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales ngành hàng Medical Device (ưu tiên B2C)
  • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
  • Khả năng giao tiếp tốt
  • Chịu được áp lực doanh số