Sales Representative

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Accountancy
Sub Specialization:
Contact: Chi Pham Nguyen Linh
Reference: JO-1901-410230
 • * Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng và cập nhật các thông tin cho quản lý kinh doanh.
  * Thương lượng về điều khoản và điều kiện hợp đồng kinh doanh của công ty với chủ điểm bán.
  * Báo cáo thông tin kinh doanh của điểm bán, thông tin thị trường.
  * Phối hợp giám sát, điều phối đội ngũ nhân viên tiếp thị.
  * Phối hợp thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh sản phẩm tại điểm bán.
  * Mở rộng địa bàn, tìm kím điểm bán mới.
  * Thực hiện các công việc giấy tờ có liên quan.