Sales Manager - Car Renting/Leasing

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Phan Nang Cuong
Reference: JO-1807-398662
  • Đạt được mức tăng trưởng và doanh số bán hàng bằng cách quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh
  • Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và giữ vững hình ảnh công ty
  • Xây dựng các kế hoạch tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
  • Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài bằng cách hợp tác và thấu hiểu nhu cầu của họ
  • Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban quản trị
  • Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới