Sales Executive - Japanese company

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Luong Thi Ngoc Luong
Reference: JO-2008-446321

Công ty Nhật hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cần tuyển 3 vị trí Nhân viên Kinh doanh với yêu cầu và mức đãi ngộ hấp dẫn:

Làm việc tại Hà Nội

- Chăm sóc các khách hàng sẵn có, đồng thời tích cực giới thiệu sản phẩm tới các khách hàng mới nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng

- Đàm phán, kỹ kết hợp đồng với khách hàng, chủ đầu tư

- Quản lý tệp khách hàng