Giám đốc kinh doanh quảng cáo

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary negotiate
Specialization: Consumer Goods & Retail, Advertising
Sub Specialization: Sales, Marketing, ,
Contact: Hang Pham
Reference: JO-1902-412777

Nội dung công việc:
1. Hoàn thành hoàn chỉnh các mục tiêu hiệu suất công việc công ty đưa ra.
2. Có thể đào tạo và lãnh đạo đội ngũ bán hàng để đạt được kết quả tốt.
3. Xây dựng chính sách bán hàng và hệ thông quản lý bán hàng.
4. Duy trì chăm sóc khách hàng của công ty và lợi ích chung của công ty.

Yêu cầu:
1. 5 năm kinh nghiệm trở lên quản lý kinh doanh quảng cáo hoặc truyền thông.
2. Có nhiều kinh nghiệm hợp tác khách hàng.
3. Có thể dẫn dắt đội ngũ bán hàng hoàn thành chỉ tiêu công ty đưa ra.
4. Chịu được áp lực cao trong công việc.